Kıl Çadır Çeşitleri

Kıl Çadırı Nedir? Günümüze Nereden Gelmiştir?

Kıl çadırı Osmanlı’dan beri kullanılmakta olan bir çadır çeşididir. Kıl çadırı yazın sıcak havadan; kışın soğuktan, yağmurdan, kardan ve rüzgârdan korunmak için kullanılan bir çadır türüdür. Osmanlı’dan gelen kıl çadırı günümüzde de bölge bölge görülmektedir. Günümüzde en çok Akdeniz Bölgesinde görülür. Osmanlı döneminde göçebe hayatında kullanılan bu çadırlar günümüzde farklı amaçlarda kullanılarak dünden bu güne tarihimizin güzide eserlerini günümüze taşımaktadır. Bu çadır türünde boyut ve büyüklük kalacak kişi sayısına ve isteğe göre ayarlanır.

 

Kıl Çadırı Nasıl Ve Neyden Yapılır?

Kıl çadırı koyun kıllarının toplanmasıyla yapılır. Koyun kılları toplanır ve iplik haline getirilir. Günümüzde ise farklı bölgelerden çeşitli koyun kılları toplanır. Toplanan kıllar renk ve türlerine göre ayrılır. Daha sonra iplik haline getirilir. İpliklerin örülmesiyle ve gerekli destekler sağlanarak çadır biçimi alır. Koyun kılı sayesinde yağmur geçirmez özelliği alır. Bunun asıl nedeni koyun kılı yağmur yağdığında ıslanarak genişler. Genişleyen kıllar sıkı ve sağlam bir özellik benimseyerek yağmur, çamur, kar gibi hiç bir sıvıyı geçirmez. Aynı zamanda aldığı yapı sayesinde rüzgâr ve soğuğu da çadır içerisine almaz.

 

Osmanlı’dan Günümüze Çadır Çeşitleri

Osmanlı’dan günümüze kadar gelmiş olan çadır çeşitlerini kısaca şöyle sıralayabiliriz; Kıl çadırı, Yörük çadırı, ortaçağ çadırı, Kırgız çadırı, Türkmen çadırı, oba kıl çadırı gibi birçok kıl çadırı ve diğer çadır çeşitleri günümüze kadar gelmiştir.